Tory Lanez - Talk to Me

Alright, cool
(Yeah) Yeah

Talk to me baby (talk)
You's a prissy little missy, baby
I got one night for you baby (lit)
And so hop out the clothe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.