Steve Aoki - 전하지 못한 진심 The Truth Untold

외로움이 가득히
피어있는 이 garden
가시투성이 umm
이 모래성에 난 날 매었어

너의 이름은 뭔지
갈 곳이 있긴 한지
Oh could you tell me? ehh
이 정원에 숨어든 널 봤어

And I know
너의 온긴 모두 다 진짜란 걸...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.