Sfera Ebbasta - Cupido

Con le altre faccio lo stupido
Ho bevuto troppo, meglio se
Mi riportano da te
Ti ho colpita, sono Cupido
Una tipa chic come te
Vuole un trap boy ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.