Kay One - Señorita

¡Hola!, ¿Cómo estás, señorita?
Ich check' auf Snapchat, was du machst
Was du machst
Mamacita, ja, ich zeig' dir die schönsten Orte
Auf dieser Welt...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.