Ed Sheeran - Shape of You (Yxng Bane Remix)

You know mi love when you get nasty
I wanna do you in the back seat
Never put no one above me
Seven days sex, I'mma leave you so weak
Like hol' up...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.