Bone Thugs N Harmony - Gravity

Pressure off me, with your love
Nothing brings me down, rise above
Until I'm free
Let me take your feet off the ground
Gravity, oh
Gravity, oh
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.