Bryant Myers - Volverte A Ver

Estaba loco por verte y contemplar todo eso otra vez
Y esos labios que me dan placer
Introducirte en mi cama todo ese cuerpo que conozco bien
Y ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.