Arcángel - La Ocasión

No sé por qué, no quieren darte la oportunidad
Haces que me motives y me provocas sin necesidad
Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas
M...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.