Pepe Quintana - Ella Y Yo

Baby, envíame tu location
Pero que sea con discretion
Que tu novio no se me entere
Que tú estabas hablando conmigo
Porque si fantasmea se muere
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.