Boosie Badazz - Choppers N' Gunz

Nigga snatched from your house
Cut you on the couch
Nigga you don't know my people
Went to war with like 14 people
Drink Codeine like it's legal
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.