2 Chainz - Cut Her Off

It ain't nothin' to cut that bitch off
It ain't nothin' to cut that bitch off

So what you sayin', ho? You know I'm the man, ho
Nothin', but a bird, I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.