Wisin & Yandel - Loco

El Momento oh oh oh
Jowell y Randy oh oh oh
This is the remix (Yandel)
Los lideres

Se desvistió al lado mio cayó
Dándole el sol en la cara ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.