David Guetta - I'm In the House

Yo, yo

I'm in the house
I'm in the mother freaking house
I step this side and turn it out
I got these honeys screaming, ow
Ow, ow, ow, ow

Yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.