Lil Wayne - She Is Gone

Kane is in the building n****

Fairwell
Fairwell
Fairwell

Fairwell
Fairwell
Fairwell

Where my old lady at
Where my old, where
She is gon...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.