Randy Newman - Ma Belle Evangeline

Look how she lights up the sky
Ma belle Evangeline
So far above me yet I know her heart belongs to only me
Je t'adore, je t'aime Evangeline

You're my...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.