Fresh - Tarantula

Blad tarantula,
Time for the massive come sing ya,
Blad tarantula,
Don't play with my style I might sting ya,
Blad tarantula,
You want me inject ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.