Jermaine Dupri - Wat da Hook Gon' Be

Hahaha, yo, yo, yo, yo
You never met a nigga like me
Yo yo, have you ever seen a little dude
Who be doing what I do?
Uh huh, yo whoo!
Let's get a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.