Disney - Si No Te Conociera

Si no te conociera, si no fuera por tu amor
No sabría el corazón lo hermoso que es vivir
Si no te tuviera, no sabría como al fín
He logrado hallar ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.