Joe Dassin - Mon copain Julie

Un copain
C'est sympa quand ça s'appelle Julie
Quand c'est tout blond, quand ça met des talons
Et que ça dort parfois dans mon lit

Un copain...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.