Mike WiLL Made It - Outro (Ransom 2)

Yo, yo, yo Steve, turn the mic on
Do a little outro and shit
Mike WiLL Made-It
Again
Gone
Ear Drummers
Ransom: Releasing All New Songs Orchestra...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.