G-Haze - Shirt By Versace

'Sace, 'sace
'Knock one, 'knock one
Mustard on the beat, ho

Shirt, shirt by Versace
Bitch you better fuck sumn
Ho, Hoes wanna knock one
Bitch you bet...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.