Anuel AA - Tú No lo Amas

Rah
Chis Jeday
Uah
Anuel
Wuh

Dile que tú te enredaste en su piel, y que es fácil ser fiel
Pero dile que tú no lo amas, y que tú me reclamas
Y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.