Anuel AA - Na' Nuevo

Real Hasta La Muerte, ¿oíste, bebé?
Brrr
Los Intocables, Los Iluminati
Anuel
Las cortas, los palos, Versace, Louis Vuitton
No es na' nuevo, cabró...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.