MoneyBagg Yo - OKAY

Pluto, Bagg
8-8-8-808 Mafia
I'm outta here on my next shit
Gigantic

I make her splash, okay (big drip)
Fill up the stash, okay (big drip)
I'm...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.