Mark B - Me Llueven

Bad Bunny, baby-by-by
Jeje
El Poeta Callejero
Mark B-B
(Con Light G, con Light G, con Light G)

El dinero me llueve (yeah)
Las putas a mí me ll...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.