DJ Africa - Hora Loca

(Uoh oh oh)
Yeh eh eh eh eh eh
Yeh eh eh eh eh eh

Empezamo' hablando de no sé qué
Y pedimos algo de beber (de bebe')
Empezamo' bebiendo qué sé ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.