Valentino - Tu Y Yo

Si van a donde ti
Hablando mal de mí
Dile que no es así porque tú confías en mí

No te voy a mentir, perfecto no seré jamás
Te he demostrado a ti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.