Arturo Sandoval - Solo Esta Soledad

Dime quién es, cómo empezó
Y a qué lugares te llevó
Quiero saber de él así podré entender
Por qué lo nuestro ya es ayer

Dime otra vez, lo quiero...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.