DJ Esco - Showed You

Dj EscoMoeCity
Yeah

All my life I showed you
Ran it up on you and showed you
Yeah I put ice on you, I glowed you
Yeah, your partner them get ro...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.