Pacho El Antifeka - Como Soy

Tú sabes cómo soy, cómo es que brego (huh-huh)
Que pesar las malas, to's me tienen miedo (brr)
¿Dónde están los chavos?
Que yo le llego (ching-c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.