Fat Joe - Los Gordos

Tu tienes carro del año y billete, pero a ella le gustan los gordos
Tu tienes cara de galán de novela, pero a ella le gustan los gordos

A ella le ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.