Daddy Yankee - In My Feelings

Suki, te necesito, aquí conmigo
Nunca olvide' cuando yo 'taba adentro
De tu cuerpo, tú te venía'
Y yo te lo metí completo
Fami, ¿tú me ama', o me ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.