Ñejo - ¿Cuál Es Tu Plan?

Esta es la última llamada, última canción
Vamo' a cerrar la barra
Así que mami, dime, dime

¿Cuál es tú plan?
Cuando quieras tú me avisas y n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.