Childish Major - NoEyeInTeam

Yeah
Ayo, I'm backstage, 4 Your Eyez Only in my city
This a God thing
Shout out J.I.D, he's a motherfucking madman
Me, I'm a Superman, I'm an Iron...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.