Daddy Yankee - Zum Zum

Pina records
(Attention) everybody to the dance floor
Everybody to the dance floor (tamos ready)
Rkm & Ken-Y
Are you ready? (Go!)

Déjate l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.