Vybz Kartel - So Much Woman

Russian mafia laugh after dem claffi yah
Yow bada don
Everybody done know how World Boss program

One a mi gyal seh mi no fi bother wid di run up ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.