Ufo361 - VVS

VVS, VVS
VVS, Baby, VVS
VVS, V-VVS
Oh, VVS, ja

Bin am Ackern, Baby, viel im Stress
Sie will Sex, fick' sie easy weg
Sie sagt, „Ufo, bitte mach...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.