Maikel Delacalle - Jaque Mate

Oh oh oh oh

Te pierdes de nuevo así como si na', na na na na
Como globo de helio buscando libertad y te dejé volar
Pensando que regresarás, te...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.