RL Grime - Undo

Undo me baby

Undo that roof
Undo that dress
Undo that coop
I'll do the rest
Uh, uh, uh
Undo me baby
Uh, uh, uh
Undo me baby

Got her off t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.