Cosculluela - Madura

Yeh yeh yeh
Me paso todo el día pensando en ti
Y es que tu recuerdo no me deja vivir
Y cuando cae la noche y suena el celu
Y como de costumbre...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.