Soulja Boy Tell 'Em - Gucci Durag

Damn, Gucci durag
Ooh, Gucci durag
Ooh, ooh, Gucci durag
Uh, ooh, Gucci durag (Yeah)

Gucci durag, Gucci durag, Gucci durag, Gucci durag
Gucci ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.