Bad Bunny - Dime Si Te Acuerdas

Floor six

Baby dime si te acuerdas
De to' lo que hacíamos hasta que saliera el sol
Baby dime si te acuerdas
De cuando chingábamos hasta dent...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.