Hardwell - Ze Willen Mee

Oh, Hardwell
Bizzey

H-h-hou deze ams tegen, is een mama loco (loco)
Chica niet verlegen, meisje trabajo (na na na na)
Ey ándele, ándele, mama hi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.