Yandel - Curiosidad

Me han dicho un par de cosas de ti por ahí
Dicen que te mata la curiosidad
De que estás loca por estar encima de mí
Dime si es verdad, dime si es...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.