Pablo Alborán - La Mudanza

Canción de amor o eso pensaba
Tenía la rima pendiente en la almohada
Así empezó nuestra historia
Así creía que sonaba

No oí venir ni grito ni ba...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.