Vanessa Martin - Me He Vuelto a Enamorar

Otra vez me ha pasado igual que ayer
Me he vuelto a enamorar
Escuchando una suave melodía
El amor no deja de llamar
Abriré mi corazón y no la deja...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.