Ty Dolla $ign - Simple

(Hello?)
Right now sound
Hitmaka

Baby girl, just make it simple
I don't want no maybe
I just wanna make it simple
I don't want no maybe
Baby ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.