Marsimoto - Email & die Detektive

Lalalalalalala
Hihi

Die GMX-Bande hackt sich ein in dein Systema
Fußballspieler singen unter der Dusche, zahl'n plötzlich GEMA
Sie bestellt Beat...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.