Rae Sremmurd - Buckets

Yeah, uh, Uncle Jxm
(Maserati)
Uh, Sremm born with it
When you come from the bottom, then you gon' spend it
(Ear Drummers)

Fuck it, ball (ayy) ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.