Noriel - Te Vas a Morir

Trap Capos, hijueputa
Aquí si tú no eres capo, no puedes cantar cabrón

Hoy tú te vas a morir
Hoy yo quiero mis chavos
Hoy tú te vas a morir
Sac...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.